“Un diseño sin componente innovador es una contradicción”.
Gui Bonsieppe, diseñador, docente y teórico del diseño
Gestió de projectes

Autor: CIDEM

Edita: CIDEM

El CIDEM, juntament amb l'escola de negocis IESE ha elaborat la segona part de la "Guia de Gestió de la Innovació", la "Guia sobre la Gestió" de projectes per ajudar a les empreses a gestionar la innovació a partir de la seva unitat de flux: el projecte d'innovació. Aquesta guia descriu en detall com s'ha d'implantar el procés sistemàtic de gestió de la innovació, a partir del model exposat en la primera guia (de diagnòstic), quins requisits ha de tenir la organització per tal de ser capaç de renovar-se continuadament com donar lloc i gestionar eficaçment una cartera de projectes d'innovació.

consultable en pdf

 

Imprimir PDF