“Un diseño sin componente innovador es una contradicción”.
Gui Bonsieppe, diseñador, docente y teórico del diseño
Gestió de la innovació: diagnòsi

Autor: Eugeni Torré i Ohme

Edita: CIDEM

Páginas: 180

ISBN: 978-84-9785-754-3

El CIDEM ha elaborat la "Guia per gestionar la innovació: Part I Diagnosi" amb l'objectiu que serveixi a les petites i mitjanes empreses industrials com a eina per iniciar una reflexió interna sobre la seva capacitat per innovar. Vol ser un primer pas per motivar accions de millora dins l'empresa, a partir d'un qüestionari de 30 preguntes i diversos indicadors de resultats agrupats en mòduls: generació de nous conceptes, gestió del coneixement i de la tecnologia, etc.

consultable en pdf

alt
CD de la "Guia de Gestió de la innovació: Diagnosi"
Com a complement a la "Guia per gestionar la innovació: Part I Diagnosi", es presenta aquest CD per ajudar a les petites i mitjanes empreses industrials de Catalunya a fer una autodiagnòsi de l'estat de la gestió de la innovació a la seva empresa i així poder emprendre mesures de millora.

 

Imprimir PDF