“Un diseño sin componente innovador es una contradicción”.
Gui Bonsieppe, diseñador, docente y teórico del diseño
Publicació que parla de métodes per a disminuir el temps de desenvolupament dels projectes, incorporant la veu del client i garantint la qualitat del producte durant tot el seu cicle de vida.

Pertany a la col.lecció de publicacions editades per el CIDEM amb l'objectiu de fer arribar a les petites i mitjanes empreses els conceptes i eines per gestionar i innovar d'una manera senzilla i comprensible, tot despertant el seu interès, amb exemples pràctics de casos reals cedits per empreses d'èxit que transfereixen els seus coneixements i experiències concretes en diferents metodologies.

consultable en pdf

 

Imprimir PDF